Kosten uitvaart

De hoogte van de totaalkosten van een uitvaart zijn afhankelijk van een aantal verschillende factoren: 
  • Begrafenis of crematie
  • Drukwerk
  • Locatie
  • Volgvervoer
  • Advertentie
  • Condoléance - locatie en consumpties
  • Aantal dagen van overlijden tot aan de uitvaart
  • Thuis opbaren of opbaren in uitvaartcentrum
 
De kosten van een uitvaart kunnen erg uiteen lopen. De precieze kosten zijn afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Daarnaast zijn de kosten van een begrafenis vaak hoger dan de kosten van een crematie. Dit komt doordat hierbij begraafkosten, grafonderhoud en grafrechten moeten worden berekend.

Voor een begrafenis kunnen de kosten variëren tussen €7.500 en €11.000
Voor een crematie kan dit variëren tussen €6.500 en €10.500