Nieuws

over Klopper & Kramer

20 december 2016
Register Uitvaartverzorger

Met gepaste trots, maar eigenlijk héél erg trots, mogen de uitvaartverzorgers van Klopper & Kramer Uitvaartzorg, zich nu ook Register Uitvaartverzorger ( RU ) noemen. Zij zijn opgenomen in het Nieuwe Register voor gecertificeerde uitvaartverzorgers van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Het is een waarborg van vakbekwaamheid, maar dan geregistreerd, aldus Roland Kramer. Stichting Keurmerk Uitvaartzorg heeft binnen Klopper & Kramer een onderzoek gedaan naar de kwaliteit, maar ook naar de klanttevredenheid.
Zowel Roland Kramer, alsook John Brouwers hebben voldaan aan de zeer strenge eisen die Stichting Keurmerk voor het behalen van deze persoonlijke titel nodig acht.
John Brouwers zegt dat nabestaanden en andere betrokkenen bij een levenseinde, er graag zeker van zijn dat een uitvaart goed wordt geregeld. Het gaat tenslotte om een dierbare… Dan denk ik dat het goed is dat een uitvaartverzorger gekwalificeerd is. Dat nabestaanden van te voren eigenlijk al kunnen weten dat een gekwalificeerde uitvaartverzorger aan alle eisen voldoet…
“Uitvaartverzorger of uitvaartverzorgster dat wordt je niet, dat ben je! Dat is een vak wat in je zit… Natuurlijk valt er dan nog een hele hoop te leren… maar het is een beroep dat zeker niet voor iedereen is weggelegd.” Met het behalen van deze titel wordt deze uitspraak van Roland Kramer nogmaals bevestigd.

10 oktober 2016
Zielen in Gedachten
Overleden geliefden gedenken in een sfeervolle omgeving
Logo_Zielen_in_Gedachten_6x6cm

Zielen in Gedachten is een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor iedereen die hun overledenen in een sfeervolle, ingetogen omgeving wil gedenken. Alleen of met anderen in gedachten stilstaan bij overledenen ongeacht waar deze begraven of gecremeerd zijn. Een sfeervol uitgelichte route voert langs o.a. muziek, rituelen, beelden, verhalen en poëzie. Voor kinderen zijn er speciale activiteiten.

Wanneer en waar?

Begraafplaats Orthen stelt het terrein en faciliteiten beschikbaar voor deze jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst die voor iedereen gratis toegankelijk is. De eerstvolgende bijeenkomst is op zaterdag 1 november 2014 van 18.00 – 20.00 uur. Wij presenteren een doorlopend programma, dat zich herhaalt. U bent tussen deze tijden van harte welkom op Begraafplaats Orthen aan de Fort Orthenlaan in ‘s-Hertogenbosch.

Zielen in Gedachten is een samenwerkingsverband van drie uitvaartondernemingen uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving:

Coöperatie DELA
Dorien de Nijs uitvaartbegeleiding
Klopper & Kramer uitvaartzorg
WoordenWel

Kijk voor meer informatie op www.zieleningedachten.nl

7 april 2015
Vacature:

Klopper & Kramer vraagt voor de begeleiding bij uitvaarten

Uitvaart-assistenten

Taakomschrijving:
Het begeleiden c.q. dragen van overledenen bij uitvaarten…
Het begeleiden van belangstellenden bij uitvaarten…
Mede zorg dragen voor een correct verloop van uitvaarten…

Eisen:
Onbesproken gedrag…
In bezit van rijbewijs B…
Representatief…
Goede omgangsvormen…

Opmerking: Het betreft een vacature op basis van oproep.

Heeft u interesse in bovenstaande vacature,
richt uw sollicitatie, uw volledige CV en recente foto aan:
Klopper & Kramer Uitvaartzorg
t.a.v. Roland Kramer
roland@klopperenkramer.nl
of
Salvador Allendelaan 5
5231 BZ  ‘s-Hertogenbosch

23 december 2014
Welkom bij de App van Klopper & Kramer Uitvaartzorg…KK_app_icon_vst1

Wij vinden het bijzonder dat een Uitvaartverzorging een eigen App heeft. Wij hopen dat u dat ook vindt. Maar dan bijzonder in de zin van bijzonder mooi en gemakkelijk. Er zijn immers steeds meer bedrijven die dit hebben, alleen de uitvaartzorg blijft hierin achter. Ons streven is om u zoveel als mogelijk informatie te verschaffen, zeker op een moment dat u ons nodig zou kunnen hebben. Een computer is niet altijd bij de hand, een smartphone of tablet daarentegen bijna altijd. Dit de reden waarom wij met deze App in een behoefte willen voorzien. Daarnaast zijn wij er ook van bewust dat wij u langs deze weg nog meer informatie kunnen geven over Klopper & Kramer.

U kunt de App downloaden in de App Store (Apple gebruikers)
app-store
of in de Google Play Store (Android gebruikers)
android-store

 

 

©2017 Klopper & Kramer | Realisatie website:Top-Webdesign.nl