Wilsbeschikking

Hier kunt uw online uw wilsbeschikking invullen.

Onderwerp:

Ondergetekende naam:

Geboren te:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Uw telefoonnummer:

Uw email:

VERKLAART DAT:
VAN MIJN OVERLIJDEN ZO SPOEDIG ALS MOGELIJK OP DE HOOGTE MOET WORDEN GEBRACHT:

Klopper & Kramer Uitvaartzorg
Salvador Allendelaan 5
5231 BZ 's-Hertogenbosch
073 6420281

Dat ik een uitvaartverzekering heb bij:

Polisnummer:

Soort Polis:

Uit te keren bedrag:

Contactpersoon:

Gemachtigde Begunstiging:

DAT DE UITVOERING VAN MIJN UITVAARTDIENST ALS VOLGT MOET PLAATSVINDEN:

Volgwagens:

Afscheid nemen in uitvaartcentrum:

Langs huis rijden:

Kerkdienst:

Avonddienst:

Geestelijke:

Opmerking:

DE BEGRAFENIS / CREMATIE ZAL PLAATSVINDEN:

Begraafplaats / Crematorium:

Sprekers:

Sprekers bij voorkeur:

Kist dalen:

Condoleance:

In volgende gelegenheid:

Consumpties:

Consumpties bij voorkeur

Muziek:

BETREFFENDE VERDERE BIJZONDERHEDEN:

Rouwcirculaires:

Rouwcirculaires aantal:

Gedachtenisprentjes:

Adressenlijst aanwezig:

Overlijdings-advertentie:

Krant:

Dankbetuigingskaarten:

Aantal:

Akte van overlijden: JA

Aantal aktes:

Kist: eenvoudig (bv. eiken-fineer)

Bloemen:

Kleur en soort:

Lint

Tekst op lint:

ALS EXECUTEUR TESTAMENTAIR HEB IK AANGEWEZEN:

Naam:

Adres:

Postcode

Plaats:

Testament aanwezig:

Bovenstaande is opgemaakt:

WILT U NA AANLEIDING VAN DIT WILSBESCHIKKINGFORMULIER VRIJBLIJVEND EEN KOSTENOPGAVE ONTVANGEN? ZO JA, PER POST

©2017 Klopper & Kramer | Realisatie website:Top-Webdesign.nl